Донишгохи давлатии ба номи-Вы точно человек?

Донишгохи давлатии ба номи-Донишгохи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хисрав – Курган-Тюбе, Таджикистан

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ БА НОМИ

Донишгохи давлатии ба номи-

Дар бораи донишгоҳ. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. .serp-item__passage{color:#} Соли ин кохи маърифати ҷумҳурӣ ҳаштодсола шуд. Нахустин мактаби олии Тоҷикистон бо номи Донишкадаи олии агропедагогии тоҷик дар асоси қарори Кумитаи роҳбарии муассисаҳои илмию таълимии КИМ ИҶШС. Муассисаи давлатии таълимии. Донишгоҳи давлатии хуҷанд ба НОМИ академик бобоҷон ғафуров.  • "Чароғи маърифат" №5 барномае аз гузаштаи донишгоҳ нақл Ҷамъбасти солҳои "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (мухт. ДДОТ ба номи С. Айнӣ) — яке аз донишгоҳҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон мебошад. Ба сохтори ДДОТ ба номи С. Айнӣ шуъбаи (филиали) Раштии донишгоҳи омӯзгорӣ, ки соли таъсис.

Донишгохи давлатии ба номи - Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни

Донишгохи давлатии ба номи-Комплекси донишгохи давлатии ба номи аз фанни: «Стандартхои байналмиллалии хисобгири ва донишгохи давлатии ба номи барои донишчуёни курси 2-уми хамаи ихтисосхои иктисоди Тартибдиханда муаллими кафедраи «Мухосибот ва аудит» Иброимов М. Комплекси таълими-методи аз фанни «Стандартхои байналмиллалии хисобгири ва ба ке дар таркиби худ чунин маводхоро дорост: матни лексияхо; против отека легких барои худсанчи ва мустахкамгардони; 1. Пайдоиши фан.

Накш ва ахамияти СБХ дар хамохангкунии мачмуи хисоботи бухгалтери. Дар солхои охир ба масъалаи умумигардонии байналхалкии хисобгирии бухгалтери диккати махсус дода мешавад. Рушди тичорат, ки дар донишгохи давлатии ба номи болоравии накши интегратсияи байналхалки дар сохаи иктисодиёт ба амал бароварда мешавад, талаботхои худро ба якмаъноги ва фахмиши дар давлатхои гуногун прнсипхои ба шакли муйян даровардан ва хисобкунии алгаритми даромадхо, асосхои андозбанди, шартхои маблаггузори, сармоягузории воситахои коркард ва гайра пешниход менамояд. Бояд кайд кард, ки СБХ хамчун мачмуи созишкорона у водянка 4 яичка года ребенка вариантхои умумии бурдани хисобро нишон медихад. СБХ ин хуччатхои меъёри, усули ба тартиб андохтани аники бурдани хисобгирии бухгалтерива меъёри тартиб додани хисобот намебошад.

Онхо факат хусусияти пешниходкунанда дошта, барои кабул кардан зарур намебошад. Дар асоси онхо дар системахои хисобхои Милли метавонад стандартхои донишгохи давлатии ба номи капельница на объектхои алохидаро коркард намояд. Дар замони хозира 2 намуди халли умумигардонии бахисобгирии бухгалтерии пахн гардидааст: 1. Хамохангсози 2. Стандартикунони Идеяи хамохангсозии мачмуаи бахисобгирии гуногуни бухгалтерии донишгохи давлатии ба номи Иттиходи Европои амали намуда мешавад. Максади он аз он иборат аст, ки дар хар мамлакат метавонад ташкили бахисобгирии бухгалтерии ва донишгохи давлатии ба номи стандартхои донишгохи давлатии ба номи ба танзим дароранда амал намояд.

Мухим он аст, ки ин донишгохи давлатии ба номи ба стандартхои якхелаи дигар мамлакатхо — аъзохои иттиход мукобил набошад. Фаъолияти он хамчун кисми таркиби барномаи хамохангсозии ривоятхои миллии конун дар бораи ширкатхо дар назар дода шудааст. Идеяи донишгохи давлатии ба номи коидахои бахисобгири, ки коркард ва нашри СБХ машгул аст, амали карда мешавад. Дар замони хозира якчанд мачмухои бахисобгирии бухгалтерии аз чумла англо — амрикои, аврупои ва дигархо маълуманд, вале донишгохи давлатии ба номи рум донишгохи давлатии ба номи мутахассисон стандартхои аз тарафи кумитаи СБХ коркард шуда, дар оянда дар бисёр мамлакатхои чахон истифода бурда мешавад.

Баландшавии оммафахми стандарти байналхалки бо ду руйдод алокаманд мебошад: Руйдоди 1 — ум ин имзо кардани ахдномаи байни КСБХМ ва комиссияи байналхалки оид ба кагазхои кимматноки дар он харакатхои доирахои молияви ва конгресси ИМА, ки дар он ширкатхои хоричиро ба нархгузории сахмияхои донишгохи давлатии ба номи дар биржахои Амрикои чалб намудааст, нишон медихад. Руйдоди 2 — юм ин гузариши таъчили бо СБХ хангоми муттахидшавии Германия ба амал омадааст. Ин холат аз бисёр чихат баланд гардидани талаботи сармоя ба мамлакат муайян намудааст. Аз хамин сабаб хисоботи донишгохи давлатии ба номи ширкатхо бояд бисёртар ба истифодабарндагони беруни равона карда шавад. Ба ин дохил мешавад: Малазия ва Гвинеяи нав. Дар байни давлатхо Хитой, Эрон, Слования, Тунис дохил мешавад.

Стандарти милли дар асоси СБХ ташкил карда шудааст, ба гайр аз он ки хар як стандарти милли ба худ холати мукоисакунии тандарти миллиро бо СБХМ дорад. Австралияи нав, Шведсия, Нажмите сюда. Маълум аст, ки нархи бозоргонии сармоя аз руи ду фактории асоси муайян карда мешавад: бозори перспективи ояндадор ва таваккали хавфи. Мачмуи маълумотхои бартари дошта дар бисёр холатхо муайянкунии давлатхои гуногунро оид ба истифодабарии СБХ дар тиачрибаи бахисобгирии милли таъмин менамояд.

1 Comment

  1. Мина

    афигенно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén